בהרצה. ניפגש ביוני עם למעלה מ-100 סניפים

התפתחויות במאבק המשפטי מול רשות המיסים

 • 31.12.18: פגישה בין בכירים מרשות המיסים לבין הנהלת משרד בקפה ויועציה המשפטיים. כל צד השמיע את עמדותיו, סוכם כי בפני משרד בקפה פתוחה הדרך להניע הליך שומתי לאחד מלקוחותיה.
 • 24.12.18: החלטת כב' השופט גורמן לסלק על הסף את עתירת משרד בקפה מסיבות של פרוצדורה. להתייחסות השופט לעניין המהותי ראה סעיף 13 וסעיף 26 להחלטת בית המשפט
  החלטת השופט גורמן הדוחה על הסף את ההמרצה.pdf
 • 12.12.18: דיון בוועדת הכספים בנושא הכרה לעסקים בהוצאות בתי קפה
  פרוטוקול ועדת הכספים בנושא הכרה בהוצאות בתי קפה 12122018.pdf
 • 2.12.18: רשות המיסים חוזרת בה ומבקשת לקיים פגישה עם משרד בקפה
 • 29.11.18: דיון בבית המשפט המחוזי בלוד בבקשה לסילוק על הסף (סירוב רשות המיסים להצעת בית המשפט להיפגש עם משרד בקפה) – מצ"ב פרוטוקול
  https://drive.google.com/file/d/19bXpeWLOaEDO5b3fdeqUJpueo2rkYMX8/view?usp=sharing
 • 27.11.18: תגובת משרד בקפה לבקשה לסילוק על הסף
  https://drive.google.com/file/d/1ZsXUvAPF1PPJu3-0uDpcv4w9gMb2d3iz/view?usp=sharing
 • 22.11.18: רשות המיסים מגישה בקשה לסילוק על הסף של המרצת הפתיחה
  https://drive.google.com/file/d/1w_SISHfAIumasWfSaNq3pnmHddJnAsHp/view?usp=sharing
 • 15.11.18: הנחיה רשמית של רשות המיסים בדבר הוצאות משרד בבית קפה
  https://taxes.gov.il/incometax/documents/hanhayotmeyatzgim/klali/meyatzgim_151118_acc.pdf
 • 4.11.18: פניה לבית המשפט בהמרצת פתיחה
  https://misradbacafe.co.il/pdf/hamrazat_pticha.pdf
 • 22.10.18: התבטאויות מנהל רשות המיסים, מר ערן יעקב, בכנס באילת
  https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001257442